Počet záznamů: 1

Způsob výroby kombinovaného anorganického pigmentu tvořeného přírodním substrátem a oxidy nebo sulfidy kovů

 1. 1.
  0336877 - UACH-T 2011 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Černý, Zbyněk - Bludská, Jana - Štengl, Václav - Havlín, V. - Roubíček, P.
  Způsob výroby kombinovaného anorganického pigmentu tvořeného přírodním substrátem a oxidy nebo sulfidy kovů.
  [Method of fabrication of combined inorganic pigment based on natural substrate and oxides or sulfides of metals.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.-České lupkové závody, a. s.-ASTEING, s. r. o. Datum podání přihlášky: 19.2.2009. Datum udělení patentu: 22.10.2009. Číslo patentu: 301200
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: inorganic pigments
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301200.pdf http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/301/301200.pdf

  Původní příprava laciných kombinovaných anorganických pigmentů na bázi přírodních substrátů modifikovaných oxidy nebo sulfidy kovů.

  Original fabrication of inexpensive combined inorganic pigments based on natural substrates modified by oxides or sulfides of metals.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0181010