Počet záznamů: 1

Influence of probiotics on rat liver biotransformation enzymes

 1. 1.
  0336747 - UEM-P 2010 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
  Matusková, Z. - Tunková, A. - Anzenbacherová, E. - Zídek, Zdeněk - Anzenbacher, P. - Tlaskalová, Helena
  Influence of probiotics on rat liver biotransformation enzymes.
  [Vliv probiotik na biotransformační enzymy jater potkanů.]
  Neuroendocrinology Letters. Roč. 30, Suppl. 1 (2009), s. 153-157 ISSN 0172-780X
  Grant CEP: GA ČR GA305/08/0535
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA303/09/H048
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703; CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: escherichia coli * probiotic * cytochrome P450
  Kód oboru RIV: FR - Farmakologie a lékárnická chemie
  Impakt faktor: 1.047, rok: 2009

  Oral administration of the probiotic Escherichia coli strain Nissle 1917 to rats does not markedly influence the rat hepatic cytochromes P450.

  Systémové podávání probiotického kmene Escherichia coli Nissle 1917 potkanům nemá významný vliv na jaterní cytochromy P450.5
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180917