Počet záznamů: 1

Quantification of acetaldehyde and carbon dioxide in the headspace of malignant and non-malignant lung cells in vitro by SIFT-MS

 1. 1.
  0336742 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Sule-Suso, J. - Pysanenko, Andriy - Španěl, Patrik - Smith, D.
  Quantification of acetaldehyde and carbon dioxide in the headspace of malignant and non-malignant lung cells in vitro by SIFT-MS.
  [Kvantifikace acetaldehydu a oxidu uhličitého ve výparech malignantních a nemalignantních plicních buněk in vitro pomocí SIFT-MS.]
  Analyst. Roč. 134, č. 12 (2009), s. 2419-2425 ISSN 0003-2654
  Grant CEP: GA ČR GA202/09/0800; GA ČR GA203/09/0256
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: acetaldehyde * SIFT-MS * carbon dioxide
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 3.272, rok: 2009

  Previous studies using selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS, showed that CALU-1 lung cancer cell cultures emit acetaldehyde in proportion to the number of cells in the culture medium. However, studies in another laboratory led to conflicting results, so these SIFT-MS studies have been repeated and extended to include NL20 normal lung epithelial cells and 35FL121 Tel+ telomerase positive lung fibroblast cells. Thus, SIFT-MS has been used to quantify acetaldehyde and, additionally, carbon dioxide, acetone and ethanol in the headspace of the cell culture medium alone and the headspace of the appropriate medium containing 50 x 10(6) or 80 x 10(6) cells following incubation for 16 h at 37 degrees C. Three independent experiments were carried out for each cell type for both cell numbers and for each of the two culture media used.

  Předchozí studie s použitím hmotnostní spektrometrie v proudoví trubici s vybranými ionty, SIFT-MS, ukázaly, že kultury nádorových buněk CALU-1, uvolňují acetaldehyd úměrně k počtu buněk v kultivačním médiu. Avšak v jiné laboratorní studie vedly k protichůdným výsledkům. Proto byly tyto SIFT-MS studie opakovány a rozšířeny o kultury normálních plicních epiteliálních buněk NL20 a telomeráza pozitivní buňky plic fibroblastu 35FL121 Tel +. SIFT-MS bylo použito pro kvantifikaci acetaldehydu, oxid uhličitého, acetonu a ethanolu v headspace buněčných kultur obsahujících 0, 50x10(6) a 80x10(6) buněk po inkubační době 16 h při 37 ° C. Tři nezávislé pokusy byly prováděny pro každý typ buněk a pro každé z použitých médií. Výsledky ukázaly, že aceton a etanol byly uvolňnovány kultivačním médiem, konkrétně sérem obsaženým v médiu, a nikoli buňkami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180913