Počet záznamů: 1

Preparation of titanocene and zirconocene dichlorides bearing bulky 1,4-dimethyl-2,3-diphenylcyclopentadienyl ligand and their behavior in polymerization of ethylene

 1. 1.
  0336710 - UFCH-W 2010 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Horáček, Michal - Pinkas, Jiří - Merna, J. - Gyepes, R. - Meunier, P.
  Preparation of titanocene and zirconocene dichlorides bearing bulky 1,4-dimethyl-2,3-diphenylcyclopentadienyl ligand and their behavior in polymerization of ethylene.
  [Příprava titanocen a zirkonocen dichloridů obsahujících objemný 1,4-dimethyl-2,3-difenylcyklopentadienylový ligand a jejich chování při polymerizaci ethylenu.]
  Journal of Organometallic Chemistry. Roč. 694, č. 2 (2009), s. 173-178 ISSN 0022-328X
  Grant CEP: GA AV ČR KAN100400701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: substituted cyclopentadienes * titanocene * zirconocene
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.347, rok: 2009

  New metallocene dichlorides [eta(5)-(1,4-Me-2-2,3-Ph-2-C5H)(2)TiCl2] (2), [eta(5)-(1,4-Me-2-2,3-Ph-2-C5H)(2)ZrCl2] (3) and [eta(5)-(1,4-Me-2-2,3-Ph-2-C5H)eta(5)-(C5H5)ZrCl2] (4) were prepared from lithium salt of 1,4-dimethyl-2,3-diphenylcyclopentadiene (1) and [TiCl3(THF)(3)], [ZrCl4] and [eta(5)-(C5H5)ZrCl3(DME)], respectively. Compounds 2-4 were characterized by NMR spectroscopy, EI-MS and IR spectroscopy, and the solid state structure of 3 was determined by single crystal X-ray crystallography. The catalytic systems 3/MAO and 4/MAO were almost inactive in polymerization of ethylene at 30-50 degrees C, however, they exhibited high activity at temperature 80 degrees C. The catalyst formed from 2 and excess of MAO was practically inactive at all temperatures.

  Reakcí lithné soli 1,4-dimethyl-2,3-difenylcyclopentadienu (1) s [TiCl3(THF)3], [ZrCl4] a [η5-(C5H5)ZrCl3(DME)] byly připraveny nové metalocen dichloridy [η5-(1,4-Me2-2,3-Ph2-C5H)2TiCl2] (2), [η5-(1,4-Me2-2,3-Ph2-C5H)2ZrCl2] (3) and [η5-(1,4-Me2-2,3-Ph2-C5H)η5-(C5H5)ZrCl2] (4). Sloučeniny 2-4 byly charakterizovány běžnými spektroskopickými metodami (NMR, EI-MS, IČ) a navíc byla určena struktura sloučeniny 3 v pevném stavu pomocí rentgenostrukturní analýzy. Katalytické systémy 3/MAO a 4/MAO byly při polymerizaci ethylenu jen velmi málo aktivní v rozsahu teplot 30-50 °C, nicméně při 80 °C vykazovaly vysokou aktivitu. Katalyzátor připravený ze sloučeniny 2 a nadbytku MAO nevykazoval téměř žádnou aktivitu v celém rozsahu studovaných teplot.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180890