Počet záznamů: 1

Unknown properties of well-known zeolites. Transformation of hydrocarbons over ZSM-5

 1. 1.
  0336705 - UFCH-W 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Sazama, Petr - Dědeček, Jiří - Palumbo, L. - Bordiga, S. - Gábová, Vendula - Wichterlová, Blanka
  Unknown properties of well-known zeolites. Transformation of hydrocarbons over ZSM-5.
  [Neznámé vlastnosti dobře známých zeolitů. Transformace uhlovodíků na zeolitu ZSM-5.]
  Book of Abstracts. Bratislava: Slovak University of Technology, 2009 - (HorváthB, B.; Hronec, M.), s. 81-86. ISBN 978-80-227-2923-9.
  [Pannonian International Symposium of Technology /19./. Štrbské Pleso (SK), 08.09.2009-12.09.2009]
  Grant CEP: GA ČR GP203/08/P593
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: zeolites * ZSM-5 * analysis of Al distribution * catalytic activity of H+
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie

  The contribution stresses the significant effect of distribution of Al in the framework (not along the crystal and bulk vs. surface), controlled by zeolite synthesis, on the product yields in hydrocarbon transformations over zeolites. This opens a potential for advanced tailoring of zeolite catalyst structure. The effect is demonstrated on methanol to hydrocarbons (MTH) reaction and butene conversion to low olefins, aromatics and paraffins, becoming promising technologies for production of demanded ethylene and propylene. The study employed the recent progress made in methodology for estimation of Al siting in the framework of ZSM-5 zeolites. The exchange capacity and siting of divalent Co(II) ions obtained from analysis of the d-d and CT UV-Vis spectra of Co(II) species in zeolites and 27Al and 29Si MAS NMR provided estimation of the population of the individual Al-Sin-Al sequences.

  Studie ukazuje důležitost distribuce hliníku, která je v zeolitické mřížce řízena syntézou, pro výtěžky v reakcích transformace uhlovodíků. Odkrývá tak nový potenciál pro cílené řízení struktury zeolitu. Efekt distribuce hliníku ve struktuře na katalytickou aktivitu je demonstrován na syntéze uhlovodíků z metanolu a na transformaci butenu na propen, ethen, aromáty a parafiny. Studie využívá současného pokroku v metodologii na stanovení distribuce hliníku ve skeletu zeolitu. Iontová kapacita a siting divalentních Co(II) iontů získaný z d-d a CT UV-Vis spektra Co(II) v zeolitu a 27Al and 29Si MAS NMR poskytl odhad zastoupení jednotlivých Al-Sin-Al sekvencí. IR analýza adsorbovaného vodíku při teplotě 20 K ukázala, že síla kyselosti můstkových OH skupin v různých Al-Sin-Al sekvencích je podobná.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180886