Počet záznamů: 1

Já, ty a oni v komunikaci

 1. 1.
  0336683 - UJC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Čmejrková, Světla
  Já, ty a oni v komunikaci.
  [I, You and They in Communication.]
  Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. 1. díl - část jazykovědná. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2009 - (Mitter, P.), s. 24-31. ISBN 978-80-7414-131-7.
  [Ty, já a oni v jazyce a v literatuře. Ústí nad Labem (CZ), 02.09.2008-04.09.2008]
  Grant CEP: GA ČR GA405/06/1468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: media dialog * viewer * indexing * pronouns * construction of identity * negotiation of identities
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  V mediálním dialogu se rozhovor odehrává mezi mluvčím (já) a adresátem (ty/Vy) s vědomím přítomnosti třetích osob (oni). Takový mediální dialog (od televizních zpravodajských interview po talk-show) má triadickou strukturu, neboť bere v úvahu své diváky; stať se zaměřuje na způsoby, jimiž moderator a host budují své pozice a konstruují své identity s ohledem na diváky.

  In media dialogues, I represents a speaker, You a hearer, and They stands for their audiences. The paper discusses the triadic structure of TV dialogues (from interviews to talk-shows), and focuses on their audience design. It explores the ways, in which an interviewer and interviewee position themselves and construct their identities with respect to the viewer.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180868