Počet záznamů: 1

Structures of metal nanoparticles adsorbed on MgO(001).I.Ag and Au

 1. 1.
  0336674 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Ferrando, R. - Rossi, G. - Levi, A. C. - Kuntová, Zdeňka - Nita, F. - Jelea, A. - Mottet, Ch. - Barcaro, G. - Fortunelli, A. - Goniakowski, J.
  Structures of metal nanoparticles adsorbed on MgO(001).I.Ag and Au.
  [Struktura kovových nanočástic adsorbovaných na povrchu MgO(001), I. Ag a Au.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 130, č. 17 (2009), 174702/1-174702/9 ISSN 0021-9606
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: ab-initio calculations * classical global optimalization * epitaxial layers * nanoparticles * MgO(001)
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.093, rok: 2009

  The structure of metal clusters supported on a MgO(001) substrate is investigated by a computational approach, with the aim to locate stable structural motifs and possible transition sizes between different epitaxies.

  Struktura kovových klustrů na povrchu Mg(001) je studována pomocí několika metod počítačových simulací s cílem jednak určit konkrétní strukturu stabilních klustrů, při kterých případně dochází ke změnám epitaxe.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180861