Počet záznamů: 1

Vacuum Control and Gas Handling for COMPASS Tokamak

 1. 1.
  0336671 - UFP-V 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Janky, F. - Pereira, T.V. - Santos, B.A. - Hron, Martin
  Vacuum Control and Gas Handling for COMPASS Tokamak.
  [Kontrola vakua a plynového systému pro tokamak COMPASS.]
  WDS’09 Proceedings of Contributed Papers. Vol. 2. Prague: MATFYZPRESS, Prague, 2009 - (Šafránková, J.; Pavlů, J.), s. 153-157. ISBN 978-80-7378-102-6.
  [Annual conference of doctoral students - WDS 2009 /18./. Prague (CZ), 02.06.2009-05.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GD202/08/H057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: vacuum * control * tokamak COMPASS * gas handling
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  This paper is aimed at creating a vacuum and a gas handling subsystem. The new vacuum and the gas handling subsystem was developed at IPP/Prague after the COMPASS tokamak reinstallation. It was necessary to build a system which can operate 24/7 and be fully autonomous. A firmware programmed in the C programming language controls devices connected to the vacuum and the gas handling subsystem. The firmware is programmed at dsPICr Microchip r embedded at a board assembled at IST Lisbon. The vacuum and the gas handling are connected through fiber optics to a server computer and can be controlled remotely through a workstation situated at the control room

  Tato práce je zaměřená na vytvoření nové kontroly a ovládaní vakua a napouštěcího systému pro tokamak COMPASS po jeho reinstalaci. Je nevyhnutelné vybudovat systém tak, že bude neustále v provozu. Firmvér naprogramovaný v programovacím jazyku C, kontroluje zařízení zapojené na vakuum a napouštěcí systém. Firmvér je naprogramovaný na mikrokontroler dsPIC, který byl osazený na desce v IST Lisabon. Vakuum a napouštěcí systém jsou připojené optickými kabely na server a můžou být vzdáleně ovládané z pracovní stanice umístěné v ovládací místnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180858