Počet záznamů: 1

Preparation and photocatalytic activity of rare earth doped TiO2 nanoparticles

 1. 1.
  0336631 - UACH-T 2010 RIV CN eng J - Článek v odborném periodiku
  Štengl, Václav - Bakardjieva, Snejana - Murafa, Nataliya
  Preparation and photocatalytic activity of rare earth doped TiO2 nanoparticles.
  [Příprava a fotokatalytická aktivita nanočástic TiO2 dopovaných prvky vzácných zemin.]
  Materials Chemistry and Physics. Roč. 114, č. 1 (2009), s. 217-226 ISSN 0254-0584
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: anatase * urea * rare earth
  Kód oboru RIV: CA - Anorganická chemie
  Impakt faktor: 2.015, rok: 2009

  The rare earth (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Dy, Gd) for doped titania were used, the best photocatalytic properties in visible light have samples doped with Nd3+ ions.

  Pro dopování TiO2 byly použity prvky vzácných zemin (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Dy, Gd). Nejlepší fotokatalytické vlastnosti ve viditelném světle mají vzorky dopovaté Nd3+ ionty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005676