Počet záznamů: 1

Search for resonant dphoton production with the D0 detector

 1. 1.
  0336624 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Abazov, V. M. - Abbott, B. - Abolins, M. - Kupčo, Alexander - Lokajíček, Miloš
  Search for resonant dphoton production with the D0 detector.
  [Hledání rezonantní produkce parů fotonů pomocí detektoru D0.]
  Physical Review Letters. Roč. 102, č. 23 (2009), 231801/1-231801/7 ISSN 0031-9007
  Grant CEP: GA MŠk LC527; GA MŠk LA08047
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100502
  Klíčová slova: D0 * detector * diphoton
  Kód oboru RIV: BF - Elementární částice a fyzika vys. energií
  Impakt faktor: 7.328, rok: 2009

  We present a search for a narrow resonance in the inclusive diphoton final state using 2.7 fb-1 of data collected with the D0 detector at the Fermilab Tevatron ppbar Collider. We observe good agreement between the data and the background prediction, and set the first 95% C.L. upper limits on the production cross section times the branching ratio for decay into a pair of photons for resonance masses between 100 and 150 GeV. This search is also interpreted in the context of several models of electroweak symmetry breaking with a Higgs boson decaying into two photons.

  Prezentujeme hledání úzké rezonance v inkluzivním kanálu s dvěma fotony. Pozorujeme dobrý souhlas mezi daty a předpovědí pro pozadí a určujeme horní limit na 95% CL na pro rezonantní produkci párů fotonů s hmotou mezi 100 a 150 GeV.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180819