Počet záznamů: 1

N,N’-Bis(2,3-dimethoxybenzylidene)propane-1,3-diamine

 1. 1.
  0336594 - FZU-D 2010 RIV DK eng J - Článek v odborném periodiku
  Fejfarová, Karla - Khalaji, A.D. - Dušek, Michal
  N,N’-Bis(2,3-dimethoxybenzylidene)propane-1,3-diamine.
  [N,N’-Bis(2,3-dimethoxybenzylidene)propane-1,3-diamine.]
  Acta Crystallographica section E - Structure Reports Online. Roč. 65, Part 9 (2009), o2288-sup8 ISSN 1600-5368
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) AP0701
  Program:Akademická prémie - Praemium Academiae
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: x-ray diffraction * Jana2006 * organic compounds
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.411, rok: 2009

  The title compound, C21H26N2O4, adopts an E configuration with respect to the azomethine C=N bonds. The dihedral angle between the two rings is 8.16 (8) deg. The crystal structure is stabilized by weak intermolecular C—H...O interactions.

  Titulní sloučenina, C21H26N2O4, má E konfiguraci vzhledem k azomethinovým C=N vazbám. Dihedrální úhel dvou kruhů je 8.16(8) stupňů. Krystalová struktura je stabilizována slabými mezimolekulárními interakcemi C-H...O.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180797