Počet záznamů: 1

Rotační seismický senzorový systém, seismická měřicí souprava obsahující tento systém a způsob seismického průzkumu

 1. 1.
  0336586 - USMH-B 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Brokešová, J. - Málek, Jiří - Štrunc, Jaroslav
  Rotační seismický senzorový systém, seismická měřicí souprava obsahující tento systém a způsob seismického průzkumu.
  [Rotational Seismic Sensor System, Generator of Rotational Seismic Waves and Seismic Measuring Set.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Matematicko fyzikální fakulta UK. Datum podání přihlášky: 30.10.2008. Datum udělení patentu: 02.11.2009. Číslo patentu: 301217
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
  Klíčová slova: generator * rotational seismic waves
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země

  Byl sestrojen generátor seismických rotačních vln. Tento generátor je patentován také jako součást měřicí soupravy, která obsahuje snímače rotačních složek seismických vln.

  A generator of rotational seismic waves was developed. It is patented also as a part of measurement set containing the generator, the seismic sensor system and the method of seismic survey.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180789