Počet záznamů: 1

Od příchodu Slovanů k "říši" českých Boleslavů

 1. 1.
  0336557 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Třeštík, Dušan
  Od příchodu Slovanů k "říši" českých Boleslavů.
  [From the Slavic conquest to the "realm" of Czech Boleslavs.]
  Přemyslovci. Budování českého státu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009 - (Sommer, P.; Třeštík, D.; Žemlička, J.), s. 61-96. ISBN 978-80-7106-352-0
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS900090502
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Přemyslids * Slavic settlement * East-Central Europe in the Eary Middle Ages
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Kapitola Dušana Třeštíka je součástí monografie, která přináší ucelený obraz přemyslovské dynastie a českých dějin 6.-13. století.

  The chapter makes a contribution to a monograph offering a comprehensive picture of the Přemyslid dynasty and of Czech history in the 6th-13th centuries.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180766