Počet záznamů: 1

Využití GIS pro mapování klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji

 1. 1.
  0336543 - BC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Švec, P. - Hönig, Václav - Daniel, M. - Danielová, V. - Grubhoffer, Libor
  Využití GIS pro mapování klíšťat a klíšťaty přenášených patogenů v Jihočeském kraji.
  [Use of GIS for mapping of ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia.]
  Geografie. Sborník české geografické společnosti. Roč. 114, č. 3 (2009), s. 157-168 ISSN 1212-0014
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60220518
  Klíčová slova: GIS * ticks * tick-borne encephalitis * mapping * Lyme borreliosis * ArcGIS
  Kód oboru RIV: EC - Imunologie

  Klíšťat a jimi přenášená onemocnění představují v řadě evropských zemí, včetně České republiky, významné zdravotní riziko. Jihočeský kraj patří z pohledu klíšťaty přenášených onemocnění k nejrizikovějším oblastem. Cílem právě probíhajícího projetu je: zmapovat distribuci klíšťat a klíšťaty přenášených onemocnění na území Jihočeského kraje, identifikovat klíčové faktory, které tuto distribuci ovlivňují a použít získaná data k vytvoření modelu rizika klíšťaty přenášených onemocnění. Tento článek popisuje možnosti využití geografického informačního systému (GIS) pro výběr lokalit pro terénní práce v rámci projektu - sběr klíšťat a stanovení aktivity jejich populací. Dále jsou popisovány použité zdroje dat a metody jejich zpracování, součástí článku jsou i příklady různých mapových výstupů z GIS analýzy a nástin dalších možností využití GIS v rámci projektu. Terénní práce potvrdily, že GIS je užitečným nástrojem pro identifikaci lokalit pro analýzu aktivity klíšťat.

  Ticks and tick-borne diseases (TBD) represent a serious health risk in numerous European countries, including Czechia. The South Bohemian Region is a TBD high-risk area. The aims of the current project are: to map the distribution of tick s and tick-borne diseases in the South Bohemian Region, to identify the key factors determining their distribution and to use the obtained data for creation of a TBD risk prediction model. The current article deals with the use of the geographic information system (GIS) for selection of localities for field work (tick collections, estimation of tick activity). Data sources and methods of their processing are described, examples of the main outputs are presented, further possibilities of GIS use in the project are outlined. The field work confirmed GIS analysis as an efficient approach to identification of appropriate sites for field analysis of tick activity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180753