Počet záznamů: 1

Rotational Spectrum of NSF3 in the Ground and v(5)=1 Vibrational States: Observation of Q-Branch Perturbation-Allowed Transitions with Delta(k-l)=0, +/- 3, +/- 6 and Anomalies in the Rovibrational Structure of the v(5)=1 State

 1. 1.
  0336519 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Macholl, S. - Mäder, H. - Harder, H. - Margulés, L. - Dréan, P. - Cosléou, J. - Demaison, J. - Pracna, Petr
  Rotational Spectrum of NSF3 in the Ground and v(5)=1 Vibrational States: Observation of Q-Branch Perturbation-Allowed Transitions with Delta(k-l)=0, +/- 3, +/- 6 and Anomalies in the Rovibrational Structure of the v(5)=1 State.
  [Rotační spectra NSF3 v základním vibračním stavu a ve vzbuzeném stavu v5=1. Pozorování poruchou povolených přechodů (k-l) = 0, 3, 6 v Q-větvích a anomálií rotační struktury ve stavu v5=1.]
  Journal of Physical Chemistry A. Roč. 113, č. 4 (2009), s. 668-679 ISSN 1089-5639
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400400504; GA AV ČR 1ET400400410; GA MŠk LC06071; GA AV ČR IAA400400706
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: Fourier-transform spectrometer * vibrational states * symmetric top molecules
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.899, rok: 2009

  The rotational spectrum of NSF3 in the ground and v(5) = 1 vibrational states has been investigated in the centimeter- and millimeter-wave ranges. R-branch (J + 1 <- J) transitions for J = 0, 1 and Q-branch rotational transitions for the v(5) = 1 vibrational state have been measured by waveguide Fourier transform microwave spectroscopy in the range 8-26.5 GHz. The Q-branch transitions include 28 direct l-type doubling transitions (kl = +1, A(1)) - (kl = +1, A(2)) with J <= 62, and 108 direct l-type resonance transitions following the selection rule Delta k = Delta l = +/- 2 with J <= 60 and G = lk - l vertical bar <= 3. A process called "regional resonance" was observed in which a cluster of levels interacted strongly over a large range in J.

  Rotační spektra 14NSF3 v základním vibračním stavu a ve vzbuzeném stavu v5=1 byla studována v oblastech centimetrových a milimetrových vln. Vlnovodovým spektrometrem s Fourierovou transformací byly změřeny „poruchou dovolené“ v Q-větvích ve stavu v5=1 a rotační přechody J’’=1, 2 v rozsahu 8-26.5 GHz. Přechody v Q-větvích zahrnují 28 mezi hladinami štěpenými interakcí typu l (A1, kl=+1-A2, kl=+1) až do hodnoty J=62 a 108 přechodů indukovaných rezonancí typu l s výběrovým pravidlem .DELTA.k=.DELTA.l=+-2 až do hodnoty J=60 a hodnotami kvantových čísel G=/k-l/=3. Formování klastrů hladin v širokém rozsahu hodnot J umožnilo změření dalších 55 poruchou dovolených přechodů .DELTA.(k-l)= +-3, +-6 s výběrovými pravidly kl=+1, A+ - kl=-2, A-, kl=+4, A+ - kl=+1, A-, kl=+2 - kl=-1, kl=0 - kl=3, kl=+2 - kl=-3 a kl=+3 - kl=-3. jednotlivé typy reoznancí jsdou podrobně popsány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005672