Počet záznamů: 1

Luminescent impurity ion probe and low temperature phase of SrTiO.sub.3./sub. nanoparticles

 1. 1.
  0336486 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Potůček, Zdeněk - Trepakov, Vladimír - Makarova, Marina - Sazama, Petr - Badalyan, A. G. - Dejneka, Alexandr - Jastrabík, Lubomír
  Luminescent impurity ion probe and low temperature phase of SrTiO3 nanoparticles.
  [Luminiscenční sonda iontů příměsi a nízkoteplotní fáze nanočástic SrTiO3.]
  Materials Science and Technology. Roč. 25, č. 11 (2009), s. 1334-1340 ISSN 0267-0836
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1009; GA AV ČR KJB100100703; GA AV ČR KAN301370701; GA MŠk(CZ) 1M06002
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: strontium titanate * nanocrystals * impurity ions * optical absorption * zero-phonon line
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.794, rok: 2009

  Photoluminescence of Cr3+ impurity ions was studied on nanocrystalline SrTiO3:Cr(0.1%) powders with an average particle size between 13 and 100 nm. The position of the zero-phonon emission R-line of the octahedral Cr3+ centres shifted to higher energies with decreasing particle size. The temperature shift of the R-line position appeared for all powders nearly the same as the 'dielectric related' one in the bulk crystals, evidencing that SrTiO3 retains quantum paraelectric behaviour down to a particle size of about 10 nm.

  Fotoluminiscence příměsi Cr3+ iontů byla studována u nanokrystalických prášků SrTiO3:Cr(0,1%) s průměrnou velikostí částic mezi 13 and 100 nm. Poloha nulfononové R-linie emise oktaedrických Cr3+ center se posouvala k vyšším energiím s klesající velikostí částic. Teplotní posun polohy R-linie byl u všech prášků téměř stejný jako u krystalů, což ukazuje, že kvantově paraelektrické chování se u SrTiO3 zachovává až do velikosti částic okolo 10 nm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180709