Počet záznamů: 1

Biomateriál na bázi nanovlákenné vrstvy a způsob jeho přípravy

 1. 1.
  0336485 - UEM-P 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Lesný, Petr - Syková, Eva - Michálek, Jiří - Přádný, Martin - Jirsák, O. - Martinová, L.
  Biomateriál na bázi nanovlákenné vrstvy a způsob jeho přípravy.
  [Biomaterial based on nanofibrillar layers and method of preparation thereof.]
  Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Technická univerzita v Liberci. Datum podání přihlášky: 23.01.2007. Datum udělení patentu: 27.08.2009. Číslo patentu: 301002
  Grant CEP: GA MŠk 1M0538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50390703; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: biomaterial based on nanofibrillar layers
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Řešení se týká biomateriálu na bázi nanovlákenné vrstvy sestávajícího z nanovlákenné vrstvy porostlé na jedné straně živými buňkami, které jsou funkčně polarizované, přičemž nanovlákenná vrstva je tvořena syntetickými polymery nebo kopolymery monomerů vybraných ze skupiny zahrnující estery kyseliny methakarylové, amidy kyseliny methakrylové, urethany vinylalkohol a monomery odvozené od kyseliny mléčné a jejich derivátů; dále je popsán způsob jeho přípravy.

  Object of the present invention is a biomaterial based on nanofibrillar layers, consisting of one nanofibrillar layer overgrown with living cells on one side, wherein the cells are functionally polarized, wherein the nanofibrillar layer is formed by synthetic polymers or co-polymers of monomers selected from the group comprising methacrylic acid esters, methacrylic acid amides, poly urethanes, polyvinyl alcohols and polymers derived from lactic acid and its derivatives. It is an aspect of the invention that the nanofibrillar layer is non-woven, described is its preparation.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180708