Počet záznamů: 1

Rodinné a pracovní dráhy mladých: holistická perspektiva

 1. 1.
  0336482 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Chaloupková, Jana
  Rodinné a pracovní dráhy mladých: holistická perspektiva.
  [A Holistic Perspective on the Work and Family Trajectories of Young People.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 120 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 7. ISBN 978-80-7330-169-9
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) KJB700280802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: sequence analysis * work trajectories * family trajectories
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Tato studie se věnuje analýze pracovních a rodinných drah mezi 18 a 35 lety. Využívá metod analýzy sekvencí, které umožňují komplexně popsat průběh životní dráhy v jejím celku. Analýzy vycházejí z dat ISSP 2002, které byly v České republice doplněny o modul partnerské a rodinné historie. Studie identifikuje typy raných rodinných a pracovních drah lidí narozených v letech 1919–1967 a zkoumá vývoj diverzity trajektorií mezi kohortami.

  This study focuses on work and family trajectories between the ages of 18 and 35. It uses sequence analysis, which provides a complex description of trajectories in the holistic way. Based on module on work and family history collected as a part of ISSP 2002 in the Czech Republic, types of early work and family trajectories of cohorts born 1919–1967 are identified and the development of diversity of trajectories across cohorts is explored.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180705