Počet záznamů: 1

Společenstvo ryb a jeho exploatace v soustavě nádrží Nové Mlýny

 1. 1.
  0336456 - UBO-W 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Prokeš, Miroslav - Baruš, Vlastimil - Peňáz, Milan
  Společenstvo ryb a jeho exploatace v soustavě nádrží Nové Mlýny.
  [Fish assemblage and its exploitation in the Nové Mlýny reservoirs system.]
  60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno: MZLU, 2009 - (Kopp, R.), s. 30-37. ISBN 978-80-7375-358-0.
  [60 let výuky rybářské specializace na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Brno (CZ), 02.12.2009-03.12.2009]
  Grant CEP: GA MZe QH71305
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: fish assemblage * Nové Mlýny reservoirs
  Kód oboru RIV: GL - Rybářství

  V soustavě Novomlýnských nádrží bylo v letech 1986-2008 analyzováno společenstvo ryb a jeho exploatace. Byl registrován výskyt 41 druhů (z 12 čeledí) a 3-5 typů hybridů. Hlavačka mramorovaná (Proterorhinus marmoratus) nově osídlila Věstonickou a Novomlýnskou nádrž. Došlo k výraznému poklesu dominance autochtonních (říčních) druhů ryb. Naopak bylo zjištěno zvýšení druhové dominance u karase stříbřitého (Carassius gibelio) a sumce velkého (Silurus glanis). Průměrná hodnota druhové diverzity (H') byla 1,36 a lovného úsilí (C.P.U.E.) 53,11 g.m-2.h-1. Celková roční těžba ryb dosáhla v soustavě nádrží Nové Mlýny maximálních hodnot 153,1 a 148,8 kg.ha-1 (474,6 a 461,3 t) v letech 1994 a 1995. V následujícím období od roku 1995 do 2008 byl evidován postupný pokles těžby ryb, na němž se největší měrou podílel kapr obecný (Cyprinus carpio). Aktuálně v roce 2008 to bylo 37,6 kg.h-1 a 116.5 t s dominancí kapra obecného 64,5 %.

  The fish assemblage and its exploitation in the Nové Mlýny reservoirs in 1986–2008 were analysed. Occurrence of 41 fish species (from 12 families) and 3-5 types of hybrids were registered. Newly the tubenose goby (Proterorhinus marmoratus) invaded the Věstonice and Nové Mlýny reservoirs. Dominance of autochthonous (riverine) fish species decreased. On the contrary, expressive increasing of Prussian carp (Carassius gibelio) and wels catfish (Silurus glanis) was ascertained. Average values of fish species diversity (H') and catch effort by entangling netting (C.P.U.E.) were 1,36 and 53.11 g.m2.h-1, respectively. The overall yearly yield in the Nové Mlýny reservoirs reached its maximum values in 1994 and 1995 with 153.1 and 148.8 kg.h-1 (474.6 and 461.3 tons). Annual fish catch (inclusive of common carp Cyprinus carpio) since 1995 to 2008 subsequently decreased. Currently (2008), it amounts 37.6 kg.h-1 and 116.5 tons, with a predominance of common carp (Dw = 64.5%).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180685