Počet záznamů: 1

Role poslance a její percepce

 1. 1.
  0336450 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Rakušanová Guasti, Petra
  Role poslance a její percepce.
  [The Role of an MP and its perception.]
  Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Mansfeldová, Z.; Linek, L.), s. 122-133. Sociologické studie/Sociological Studies, 09, 8. ISBN 978-80-7330-171-2
  Grant CEP: GA ČR GA407/07/1395
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: parliamentarism * representation * parliamentary committees
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kapitola se věnuje roli poslance a její percepci. Nejprve se zaměřuje na to, koho poslanci reprezentují, jak vnímají svůj mandát, jakou vazbu mají ke své straně a volebnímu obvodu. Druhá část kapitoly je věnována činnosti poslanců ve výborech, tedy jejich konkrétní odborné práci. Výsledkem této analýzy je v závěru kapitoly zhodnocení role poslance a její percepce.

  The chapter concentrates on the role of an MP and its perception. First it analyzes who deputies represent, how do they perceive tenor mandate and what linkage do they have to their party and electoral district. The second part of the chapter deals with the work of MPs in the parliamentary commissions, so to their specialist work. The result of this analysis is a complex evaluation of the role of an MP and its perception.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180680