Počet záznamů: 1

Úvod

 1. 1.
  0336449 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Mansfeldová, Zdenka - Rakušanová Guasti, Petra
  Úvod.
  [Introduction.]
  Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Mansfeldová, Z.; Linek, L.), s. 11-23. Sociologické studie/Sociological Studies, 09, 8. ISBN 978-80-7330-171-2
  Grant CEP: GA ČR GA407/07/1395
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: parliamentarism * representation
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Cílem úvodní kapitoly je shrnout poznání dosavadní literatury o českém parlamentu od devadesátých let, poskytnout přehled o výzkumné aktivitě věnované českému parlamentu, nastínit teoretické zarámování předkládané publikace na základě teorie reprezentace a představit strukturu práce.

  The objective of the introductory chapter is to summarise the knowledge contained in literature to date about the Czech Parliament, inform about the existing surveys done there, touch upon the theoretical framework of the submitted publications based on the theory of representation, and introduce the structure of the literary works.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180679