Počet záznamů: 1

How does surrounding vegetation affect the course of succession: A five-year container experiment

 1. 1.
  0336426 - BU-J 2010 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
  Lanta, Vojtěch - Lepš, Jan
  How does surrounding vegetation affect the course of succession: A five-year container experiment.
  [Jak okolní vegetace ovlivňuje průběh sukcese: pětiletý nádobový pokus.]
  Journal of Vegetation Science. Roč. 20, č. 4 (2009), s. 686-694 ISSN 1100-9233
  Grant CEP: GA MŠk LC06073
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z50070508
  Klíčová slova: Convergence * Habitat effect * Propagule availability
  Kód oboru RIV: EF - Botanika
  Impakt faktor: 2.376, rok: 2009

  We designed a 5-year container experiment in which plant succession started from scratch. Soil conditions were constant and all containers were filled with homogeneous substrate containing no propagules.We placed the containers in two contrasting habitats under identical climatic conditions but differing in surrounding vegetations and hence seed input.New containers were installed in two subsequent years, twice in each year.Although both year and season of succession initiation considerably affected the initial species composition, we observed a pronounced convergence within the set of containers located in each habitat.However, the similarity of containers initiated at the same time but located in different habitats decreased over the course of succession.Final composition of the meadow and floodplain containers was therefore mostly determined by permanent seed input from their nearby neighborhood.

  Sledovali jsme pomocí velkých nádob naplněných sterilovanou zeminou, jak bude probíhat spontánní sukcese v závislosti na okolní vegetaci (louka a niva řeky) a datu založení experimentu (jaro nebo podzim ve dvou následujících letech). Začátek sukcese byl ovlivněn hlavně rokem a sezónou, ale postupně se plochy umístěné ve stejném společenstvu začínaly podobat a plochy založené ve stejné době si byly více nepodobné. Zdroj semen výrazně ovlivňuje průběh sukcese.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180662