Počet záznamů: 1

Legislativní proces a činnost parlamentu

 1. 1.
  0336414 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Linek, Lukáš - Mansfeldová, Zdenka
  Legislativní proces a činnost parlamentu.
  [The Legislative Process and the Activity of the Parliament.]
  Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009 - (Mansfeldová, Z.; Linek, L.), s. 60-79. Sociologické studie/Sociological Studies, 09, 8. ISBN 978-80-7330-171-2
  Grant CEP: GA ČR GA407/07/1395
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: parliamentarism * legislative process * legislative activity
  Kód oboru RIV: AD - Politologie a politické vědy

  Kapitola popisuje legislativní proces, a to jak v obecné rovině z hlediska jednotlivých politických institucí, tak z hlediska toho, jak probíhá projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně a Senátu. Následně analyzuje organizaci a činnost Sněmovny v obecné rovině a ohledně schvalování zákonů, kdy se zaměřujeme na postavení vlády v legislativním procesu a vztah obou komor.

  The chapter describes legislative process both in general terms from the point of view of the political institutions and in detail within the Chamber of deputies and the Senate. It also analyses organization and activity of the Chamber and looks in detail at passing the legislation. It pays special attention to the position of the government in the legislative process and to the relationship between both chambers.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180652