Počet záznamů: 1

Pohled českého politického katolicismu na integraci střední Evropy v meziválečném období

 1. 1.
  0336395 - MSUA-W 2010 RIV DE cze M - Část monografie knihy
  Pehr, Michal
  Pohled českého politického katolicismu na integraci střední Evropy v meziválečném období.
  [The Perception of the Czech Political Catholicism of the Central European Integration between the Wars.]
  Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Pläne und Realität.. München: Martin Meidenbauer, 2009 - (Rossová, M.), s. 189-194, 302. ISBN 978-3-89975-163-5
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: Czechoslovakia, 1918-1939 * catholicism
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Tato kapitola se zabývá názory českého politického katolicismu na československou zahraniční politiku a na možnou integraci střední Evropy v meziválečném období. Československá strana lidová (reprezentující český politický katolicismus) v podstatě rezignovala na zahraniční politiku a plně podporovala politickou koncepci Edvarda Beneše, přesto tato otázka byla v rámci tohoto proudu různě diskutována.

  This chapter investigates the People’s Party’s perception of the Czechoslovak foreign policy and the possible integration of Central Europe. Although People’s Party showed no interest in foreign policy and fully supported its concept as it was presented by the Foreign Minister and later President Edvard Beneš (1884-1948), other possible conceptions were also discussed.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180635