Počet záznamů: 1

Decision Support Architecture for Intelligent Data Mining Agents

 1. 1.
  0336366 - UIVT-O 2012 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Neruda, Roman
  Decision Support Architecture for Intelligent Data Mining Agents.
  [Architektura podpory rozhodování pro inteligentní data miningové agenty.]
  Proceedings of the 6th International Conference on Information Technology and Applications. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2009, s. 194-199. ISBN 978-981-08-3029-8.
  [ICITA 2009. International Conference on Information Technology and Applications /6./. Hanoi (VN), 09.11.2009-12.11.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA201/08/1744
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: data mining * intelligent agents * cooperation
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  Decision support architecture tailored to intelligent data mining agents is presented in this paper. The architecture is data-driven and addresses major tasks of data mining agents, such as computational support, cooperation support, and partner selection.

  V práci navrhujeme architekturu podpory rozhodování pro inteligentní data miningové agenty. Architektura je odvozena na základě dat a řeší hlavní úlohy data miningových agentů, jako je podpora výpočtu, podpora kooperace a výběr partnerù.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180614