Počet záznamů: 1

Anisotropy of hardness from first principles: The cases of ReB.sub.2./sub. and OsB.sub.2./sub..

 1. 1.
  0336341 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Šimůnek, Antonín
  Anisotropy of hardness from first principles: The cases of ReB2 and OsB2.
  [Anizotropie tvrdosti počítaná z prvních principů: případy ReB2 a OsB2.]
  Physical Review. B. Roč. 80, č. 6 (2009), 060103/1-060103/4 ISSN 1098-0121
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: hardness of crystals * anisotropy of hardness * first principal methods
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 3.475, rok: 2009

  The expression for hardness related to crystal orientation is proposed. Because all quantities in the equation are inherently coupled to the atomistic structure of matter, the anisotropy of hardness can be determined by first-principles methods.

  Je prezentován vzorec pro výpočet tvrdosti v závislosti na orientaci krystalů. Vzhledem k tomu, že všechny veličiny jsou svázány s atomistickým složením látky, anizotropie tvrdosti může být vypočtena prvoprincipielními metodami.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180596