Počet záznamů: 1

Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu

 1. 1.
  0336334 - GLU-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Breiter, Karel - Škoda, R.
  Akcesorické minerály typu ABO4 ze subvulkanických ekvivalentů A-granitů Krušných hor a z teplického ryolitu.
  [Accesory minerals of ABO4-type from some subvolcanic equivalents of A-type granites from the Krušné hory/Erzgebirge Mts. and from the Teplice rhyolite.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2008, - (2009), s. 147-151 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: zircon * thorite * monazite * A-granite * subvolcanic rocks * Krušné hory/Erzgebirge Mts.
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-42.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-42.pdf

  In the frame of systematic study of accessory minerals from the A-type Variscan granitoids in Krušné Hory Mts./Erzgebirge, we studied minerals of ABO4-type from subvolcanic rhyolitic dykes near Gottesberg (Vogtland), altered granite porphyry dyke from Schneckenstein (Vogtland) and from effusive rhyolite from the Teplice caldera (Czech Republic). Metamict zircon rich in xenotime component is the most common accessory phase in all ryolite samples. Thorite is common especially in the Teplice rhyolite, while concomitance of monazite with xenotime and pure zircon is typical for the Schneckenstein dyke.

  V rámci výzkumu akcesorických minerálů typu ABO4 byly zkoumány ryolity z Gottesbergu, granitový porfyr ze Schneckensteinu a efuzivní ryolity Teplické kaldery. Metamiktní zirkon bohatý xenotimovou komponentpu je běžný ve všech ryolitech. Thorit je běžný zejména v teplickém ryolitu, kdežto asociace monazitu, xenotimu a čistého zirkonu je charakteristická pro žíly ze Schneckensteinu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180590