Počet záznamů: 1

Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko

 1. 1.
  0336331 - GLU-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Vavrdová, Milada - Stárková, M.
  Silicifikované mikrofosilie z neoproterozických silicitů tepelsko-barrandienské zóny při jihovýchodním okraji CHKO Kokořínsko.
  [Silicifed microbiota of the neoproterozoic silicites of the Teplá-Barrandian area near the southeast margin of the Landscape Protected Area of Křivoklát in the Czech Republic.]
  Zprávy o geologických výzkumech. Roč. 2008, - (2009), s. 133-135 ISSN 0514-8057
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: silicified microbiota * Neoproterozoic black silicites * cyanobacteria
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-38.pdf http://www.geology.cz/zpravy/obsah/2008/2008-38.pdf

  Tmavošedé jemnozrnné silicity z jv. okraje CHKO Křivoklátsko z lokalit Vraní skála, Na Čihadle a Hudlice (zbraslavsko-kralupská skupina, tepelsko-barrandienská jednotka) obsahují početné mikrofosílie, které mohou pomoci objasnit dosud ne zcela jednoznačně určený původ proterozoických silicitů. Nalezené fosilní mikroorganizmy aglomerace sinico-řasových porostů, velmi podobné obdobným nálezům v briovérienských ftanitech severozápadní Francie. Indikují vznik silicitů v příbřežních faciiích mělkovodních plošin v nízkých zeměpisných šířkách.

  Dark grey fine-grained silicites from the Blovice Formation (Kralupy-Zbraslav Group, Teplá-Barrandian zone) contain microscopic organic remains. Thin section from the three localities have been studied: Vraní skála, Na Čihadle and Hudlice, situated at the SE margin of the Landscape Protected Area of Křivoklát. Recovered microfossils represents cyanobacterial and algal agglomerations of organic-walled cooccoid and filamentous microfossils, most probably derived from the coastal facies in low palaeolatitudes. Analogical microfossils are known from phtanites of the Brioverian in NW France. Microfossils help to determine the not yet sufficiently explained origin of proterozoic silicites.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180587