Počet záznamů: 1

Regionally-selective cell colonization of micropatterned surfaces prepared by plasma polymerization of acrylic acid and 1,7-octadiene

 1. 1.
  0336327 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Filová, Elena - Bullett, N. A. - Bačáková, Lucie - Grausová, Ľubica - Haycock, J. W. - Hlučilová, Jana - Klíma, Jiří - Shard, A.
  Regionally-selective cell colonization of micropatterned surfaces prepared by plasma polymerization of acrylic acid and 1,7-octadiene.
  [Regionálně-selektivní buněčná kolonizace mikrostrukturovaných povrchů připravených plasmovou polymerizací akrylové kyseliny a 1,7-oktadienu.]
  Physiological Research. Roč. 58, č. 5 (2009), s. 669-684 ISSN 0862-8408
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA5011301; GA AV ČR(CZ) KAN101120701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509; CEZ:AV0Z50450515
  Klíčová slova: micropatterning * plasma polymerization * mesenchymal stem
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika
  Impakt faktor: 1.430, rok: 2009

  We have evaluated adhesion, growth and differentiation of various cell types on micropatterned surfaces prepared by plasma polymerization. Smooth muscle cells stems and skeletal muscle cells preferentially adhered and grew on hydrophilic domains made of acrylic acid compared to 1,7-octadiene. Acrylic acid domains supported differentiation of smooth muscle cells and endothelial cells

  Hodnotili jsme adhesi, růst a diferenciaci růstových buněčných typů na mikrostrukturálních površích připravených plasmovou polymerací. Hladké svalové buňky, endothelové buňky, mezenchymální kmenové buňky a buňky kosterního svalu přednostně adherovaly a rostly na hydrofilních doménách tvořených akrylovou kyselinou v porovnání s 1,7-oktadienem. Domény z akrylové kyseliny podpořily diferenciaci hladkých svalových a endothelových buněk
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180583