Počet záznamů: 1

Effect of land use and climate on the diversity of moth guilds with different habitat specialization

 1. 1.
  0336324 - BC-A 2010 RIV HU eng J - Článek v odborném periodiku
  Kadlec, T. - Kotela, M. A. A. M. - Novák, I. - Konvička, Martin - Jarošík, Vojtěch
  Effect of land use and climate on the diversity of moth guilds with different habitat specialization.
  [Vliv využití krajiny a klimatu na diverzitu ekologických skupin nočních motýlů lišících se v míře specializace.]
  Community Ecology: an interdisciplinary journal reporting progress in community and population studies. Roč. 10, č. 2 (2009), s. 152-158 ISSN 1585-8553
  Grant CEP: GA MŠk LC06073; GA ČR GD206/08/H049
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50070508; CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: climate change * habitat specialization * landscape ecology
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva
  Impakt faktor: 0.792, rok: 2009

  An assemblage of moth species at a suburb of Prague was monitored by a light trap for 23 years (1967-1976, 1980-1992). Species caught were divided into guilds according to habitat specialisation, and analysed using species richness adn diversity indices as the response variables, and the individual years of monitoring and effects of mean annual temperature and precipitation as the explanatory variables. The diversity of habitat-specialised species responded mainly to land use changes, whereas the diversity of generalists reflected long-term meteorological trends. Species richness of specialists whose habitats in the vicinity of the trap have declined in extent decreased, the numbers of those whose habitats remained intact did not exhibit any particular trend, whereas the numbers of generalists increased, and their diversity positively responded to warming.

  Na předměstí Prahy byl po 23 let sledován přílet nočních motýlů do světelného lapače. Ulovené druhy byly rozděleny do skupin podle habitatové specializace, načež jsme analyzovali vliv času, teploty a srážek na počty druhů a jejich diverzitu. Diverzita specialistů reagovala hlavně na změny ve využívání okolního prostředí, zatímco diverzita generalistů sledovala meteorologické podmínky. Počet specialistů, jejichž stanoviště se během výzkumu zmenšila, klesal; druhy, jejichž prostředí se nezměnilo, nevykazovaly žádné trendy, zatímco počet generalistů stoupal s rostoucí teplotou. Specializované druhy tedy reagují na klima jinak než generalisté. Generalisté jsou vhodnějšími indikátory klimatické změny, protože u specialistů jsou meteorologické vlivy maskovány změnami prostředí.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180580