Počet záznamů: 1

Mluvená čeština a její funkční diferenciace

 1. 1.
  0336301 - UJC-A 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čmejrková, Světla
  Mluvená čeština a její funkční diferenciace.
  [Spoken Czech and its functional differentiation.]
  Přednášky z 52. běhu Letní školy slovanských studií. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2009 - (Hasil, J.), s. 39-53. ISBN 978-80-7308-274-1
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/2028
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: code * standard * substandard * dialogue style * political interview
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Je rozebírán mediální dialog, jehož účastníci užívají odlišné komunikační styly, neboť jeden z hostů hovoří spisovnou češtinou a druhý češtinou nespisovnou. Volba kódu souvisí s dalšími sociolingvistickými rysy rozhovoru.

  The paper discusses a media dialogue in which the interviewer and interviewees utilize individual styles, which are in conflict during their interaction. Standard Czech conflicts with non-standard Czech in this interview.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180561