Počet záznamů: 1

Odcházení – návrat dramatika Václava Havla

 1. 1.
  0336282 - UJC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Hoffmannová, Jana - Hoffmann, B.
  Odcházení – návrat dramatika Václava Havla.
  [„Leaving“ – Václav Havel the playwright returns.]
  Český jazyk a literatura. Roč. 59, č. 3 (2009), s. 105-113 ISSN 0009-0786
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: intertextuality * phrase * cliché
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda

  Hlavním tématem článku jsou jazykové stereotypy (fráze, klišé), které dominují vyjadřování postav v hrách Václava Havla – včetně poslední hry „Odcházení“. Kromě frázovitosti zdůrazňuje článek zvláště intertextualitu, která spojuje Havlův text s velkými hrami světového repertoáru (Král Lear, Višňový sad, Čekání na Godota aj.).

  The article gives an analysis of cliché-ridden, stereotype speech of personages in the plays of Václav Havel, including his last play „Leaving“. The second main topic of the analysis is the intertextuality which puts this play into the context of playwriting around the world (references to King Lear, Cherry Orchard, Waiting for Godot, etc.).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180544