Počet záznamů: 1

How does personality develop over the life-course: Results of the Brno Longitudinal Study on Life-Span Development

 1. 1.
  0336275 - PSU-E 2010 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Blatný, Marek - Jelínek, Martin - Osecká, Terezie
  How does personality develop over the life-course: Results of the Brno Longitudinal Study on Life-Span Development.
  [Jak se vyvíjí osobnost v průběhu životní dráhy: výsledky Brněnské longitudinální studie celoživotního vývoje člověka.]
  Social Development. New York: Nova Science Publishers, 2009 - (Elling, L.), s. 213-245. ISBN 978-1-60741-612-8
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: life-span development * personality stability and change * longitudinal study
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie

  The chapter gives an overview of the main results of the Brno Longitudinal Study on Life-span Development. This builds upon the longitudinal study of children carried in the Institute of Psychology at Brno, Czech Republic, in the sixties and seventies. The paper starts with information about the original project and how we have searched for participants and built on current sample from the original cohort. Results from five studies concerning personality development are presented. First of them deals with the prediction of adult personality from behaviors observed in the nursling and toddler stages, the second with stability and developmental trends of intelligence in childhood and adolescence, the third with stability and change of personality in adolescence, the fourth with longitudinal stability of personality traits and self-concept between adolescence and middle adulthood, and the fifth with subjective perception of personal change in life-long perspective.

  Kapitola představuje hlavní výsledky Brněnské longitudinální studie celoživotního vývoje člověka, která navazuje na longitudinální výzkum psychického vývoje v dětství. V úvodní části kapitoly jsou poskytnuty základní informace o původním projektu, o vyhledávání účastníků a sestavování současného souboru. Velké pozornost je věnována metodologii, která kombinuje kvantitativní a kvalitativní přístup. V druhé části kapitoly jsou prezentovány výsledky pěti studií. První se zabývá možnostmi predikce dospělé osobnosti z chování v batolecím období, druhá analyzuje stabilitu a vývojové trendy inteligence v dětství a adolescenci, třetí studuje stabilitou a změnami osobnosti v adolescenci, čtvrtá se zabývá longitudinální stabilitou rysů a sebepojetí mezi adolescencí a střední dospělostí, pátá je věnována subjektivní percepci změny vlastní osoby v dlouhodobé perspektivě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180538
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Blatny-etal-HOW DOES PERSONALITY DEVELOP.docx3327.7 KBAutorský postprintvyžádat