Počet záznamů: 1

Wizualizacja kartograficznych baz danych w procesie likwidacji skutków klęsk żywiołowych

 1. 1.
  0336248 - UGN-S 2010 RIV PL pol M - Část monografie knihy
  Kolejka, Jaromír - Svatoňová, H. - Žaloudík, J.
  Wizualizacja kartograficznych baz danych w procesie likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
  [Cartographic database visualizing for mitigation of disaster consequences.]
  Bazy danych vw kartografii. Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, 2009, s. 113-129. ISBN 978-83-928193-5-6
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: cartographic database * geodata * disaster management
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Artykuł prezentuje elementy planu wykorzystania istniejących danych geograficznych i kartgraficznych zarchiwizowanych w różnych geobazach dla potrzeb zarządzania kryzysowego. Dane wizualizowane kartograficznie wykorzystywane zarówno w postaci pierwotnej, jak i w konkretnie interpretowanej wersji służyć mogą profesjonalistom, ale i zwykłym uczestnikom zdarzenia ryzyka.

  The experimental approach of the application of existing geodata stored in various databases for purposes of the disaster management is presented in the article. Data visualized using cartographic ways is presented both in its original sense, as well as a derived form adopted for utilizing in the disaster event by professionals and ordinary citizens, too.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180519