Počet záznamů: 1

Detailed heat loads into ITER castelated divertor gaps during ELMs

 1. 1.
  0336235 - UFP-V 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Dejarnac, Renaud - Komm, Michael - Tskhakaya, D. - Gunn, J. P. - Pekarek, Z.
  Detailed heat loads into ITER castelated divertor gaps during ELMs.
  [Detailní studie tepelných toků ve šterbinách ITERu během ELMů.]
  ICOPS & SOFE 2009: 36th International Conference on Plasma Science and 23rd Symposium on Fusion Engineering. San Diego: IEEE Conference Proceedings, 2009, s. 1-4. ISBN N.
  [Symposium On Fusion Engineering 2009 (SOFE2009)/23rd./. San Diego (US), 30.05.2009-05.06.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Edge modeling * Ion-surface interactions * ITER * Sheaths
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače
  http://www.ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fwww.ieeexplore.ieee.org%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D5226434%26isnumber%3D5226364&authDecision=-203

  We have performed kinetic calculations of plasma deposition in narrow gaps between tiles of ITER plasma facing components during ELMs. We simulate an equal mixture of deuterium and tritium for the main plasma and one impurity, carbon. The aim of this study is to know whether the carbon can enter the narrow gaps between tiles and with which energy. Due to its radioactivity, the tritium deposition is also of high interest. The global penetration of the two hydrogen species into the gap is in the order of the gap width (~0.5 mm) and their own contribution on the total heat flux to the gap is estimated. The main impurity penetrates into the gap in between 50 to 70% of the total plasma deposition in the gap but with a power deposited representing less than 1% of the total deposited power.

  Provedli jsme kinetické simulace depozice plazmatu v úzkých štěrbinách mezi deskami divertoru během ELMů. Simulujeme směs deuteria, tritia a hlavní nečistoty – uhlíku. Cílem studie je zjistit, jestli dokáže uhlík proniknout do úzkých štěrbin mezi deskami a jakou bude mít energii. Díky radioaktivní povaze tritia je též jeho depozice předmětem zvýšeného zájmu. Hloubka průniku izotopů vodíku do štěrbin je podobná šířce štěrbiny (~0.5 mm) s daným podílem na celkovém tepelném toku. Hlavní nečistota pronikne z 50 – 70 procent do štěrbiny, ale podíl na tepelném toku je méně než 1 procento.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180509