Počet záznamů: 1

Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění

 1. 1.
  0336209 - UEF-S 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Kafka, Luboš - Kalinová, A. - Petráňová, Lydia
  Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění.
  [Pilgrimage gifts. Art from pilgrimages and fairs.]
  1. - Praha: Lika klub ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, v. v. i, 2009. 293 s. ISBN 978-80-86069-52-4
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) 1QS900580551
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: pilgrimage * gifts * fairs * folk art
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Reprezentativní monografie s bohatou obrazovou přílohou (430 fotografií) je věnována problematice lidové víry a lidového náboženského umění. Publikace představuje jeden z prvních českých pokusů o syntetický pohled na poutní kulturu lidových vrstev - včetně vývoje poutnictví a poutních míst - a hmotných artefaktů, které byly s poutěmi spojeny (poutní suvenýry a upomínky, znázornění zázračných obrazů a soch apod.).

  The representative monograph with rich picture supplement (430 photographs) is dedicated to the popular belief and popular religious art. It represents one of the first efforts in the Czech language to synthetize the problem of pilgrimage culture of popular layers of society – including the history of pilgrimages and pilgrimage places – as well as the material artifacts that were connected with pilgrimages (souvenirs and remembrances, depictions of miraculous paintings and statues etc.).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180491