Počet záznamů: 1

On the importance of the magnetic dipole term T.sub.z./sub. in analyzing X-ray magnetic circular dichroism spectra of clusters

 1. 1.
  0336199 - FZU-D 2010 RIV FR eng J - Článek v odborném periodiku
  Šipr, Ondřej - Minár, J. - Ebert, H.
  On the importance of the magnetic dipole term Tz in analyzing X-ray magnetic circular dichroism spectra of clusters.
  [K významu magnetického dipólového členu Tz pro analýzu rentgenových magnetických cirkulárně dichroických spekter.]
  Europhysics Letters. Roč. 87, č. 6 (2009), 67007/1-67007/6 ISSN 0295-5075
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/0106
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: x-ray absorption spectra * magnetic moments * nanostructures
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 2.893, rok: 2009

  We demonstrate that neglect of the magnetic dipole term Tz might lead to a completely false estimate of how the spin magnetic moment depends on the cluster size.

  Demonstrujeme že zanedbání magnetického dipólového členu Tz může vést ke zcela špatným odhadům toho, jak spinový magnetický moment závisí na velikosti clusteru.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180481