Počet záznamů: 1

Production of syngas by gasification of waste biomass using CO2 as oxidizing medium

 1. 1.
  0336178 - UFP-V 2010 RIV FR eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hrabovský, Milan
  Production of syngas by gasification of waste biomass using CO2 as oxidizing medium.
  [Produkce syntetického plynu z odpadní biomasy s použitím CO2 jako oxidačního media.]
  Workshop Carbon Dioxide: A new material for energy storage. Strasbourg: European Materials Research Society, 2009 - (Amouroux, J.), s. 61-63. ISBN N.
  [E-MRS Spring Conference 2009. Strasbourg (FR), 08.06.2009-12.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1084
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Thermal plasma * biomass * gasification * carbon dioxide
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  Basic problems of plasma gasification of biomass are analyzed and plasma technology is compared with classical ones. Special attention is devoted to utilization of CO2 for plasma assisted oxidation of carbon containing material and transformation of CO2 to CO. Experiments with various kinds of biomass in reactor with hybrid gas/water-stabilized arc are described. Syngas with high content of hydrogen and carbon monoxide and very low content of complex hydrocarbons and tar was produced.

  Jsou analyzovány problémy zplynění biomasy v plazmatu. Pozornost je věnována využití CO2 jako oxidačního media a transformaci CO2 na CO. Jsou uvedeny výsledky experimentů na plazmovém reaktoru s vodou stabilizovaným obloukovým plazmatronem. Byl získán plyn s velmi nízkým obsahem dehtů a vyšších uhlovodíků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180462