Počet záznamů: 1

Effect of nonmagnetic substituents Mg and Zn on the phase competition in the multiferroic antiferromagnet MnWO.sub.4./sub..

 1. 1.
  0336172 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Meddar, L. - Josse, M. - Deniard, P. - La, C. - André, G. - Damay, F. - Petříček, Václav - Jobic, S. - Whangbo, M. H. - Maglione, M. - Payen, C.
  Effect of nonmagnetic substituents Mg and Zn on the phase competition in the multiferroic antiferromagnet MnWO4.
  [Účinek nemagnetických substituentů Mg a Zn na fázovém vyrovnání v multiferoickém antiferomagnetu MnWO4.]
  Chemistry of Materials. Roč. 21, č. 21 (2009), 5203–5214 ISSN 0897-4756
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) AP0701
  Program:Akademická prémie - Praemium Academiae
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: modulated magnetic structures * multiferoic antiferromagnet
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 5.368, rok: 2009

  The effects of substituting nonmagnetic Mg2+and Zn2+ ions for the Mn2+(S=5/2) ions on the structural, magnetic, and dielectric properties of the multiferroic frustrated antiferromagnet MnWO4 were investigated.

  Účinek substituce iontů Mg2+ and Zn2+ ions namísto the Mn2+ (S=5/2) na strukturní, magnetické a dielektrické vlastnosti byly studovány v multiferoickém frustrovaném antiferomagnetu MnWO4.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180457