Počet záznamů: 1

Investigation of laser-plasma chemistry in CO-N-2-H2O mixtures using O-18 labeled water

 1. 1.
  0336132 - UFCH-W 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Ferus, Martin - Matulková, Irena - Juha, Libor - Civiš, Svatopluk
  Investigation of laser-plasma chemistry in CO-N-2-H2O mixtures using O-18 labeled water.
  [Výzkum chemie v plazmatu generovaném laserem ve směsích CO-N2-H2O za použití 18-O značené vody.]
  Chemical Physics Letters. Roč. 472, 1-3 (2009), s. 14-18 ISSN 0009-2614
  Grant CEP: GA ČR GA203/06/1278; GA MŠk LA08024; GA MŠk(CZ) LC528
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: carbon monoxide * plasma * atmosphere
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 2.291, rok: 2009

  A large-scale plasma was created in CO-N-2-H2O gas mixtures by high-power laser-induced dielectric breakdown. The composition of the mixtures used corresponded to a cometary and/or meteoritic impact into the Earth's early atmosphere. A multiple-centimeter-sized. reball was created by focusing near-infrared laser pulse into the centre of cell. The laser-plasma formation in the mixtures mainly leads to a production of CO2. The competition of the CO + CO -> CO2 + C and CO + OH -> CO2 + H reactions in the CO2 production was investigated using O-18 labeled water. An analysis of the isotopomers was carried out by means of high-resolution FTIR spectroscopy.

  Vysoce energetická LIDB plasma byla generována ve směsi CO-N2-H2O, která měla simulovat složení rané zemské atmosféry nebo komety. LIDB vytvořilo několik centimetrů velikou plazmovou kouli uprostřed skleněné kyvety o objemu 15 L. Produktem plazmových rekcí je hlavně CO2. Za použití izotopu 18-O byl sledován průběh reakcí CO+CO = CO2 + C a CO + OH = CO2 + H.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005660