Počet záznamů: 1

Atmospheric plasma sprayed (APS) coatings of Al2O3–13%TiO2 for photocatalytic application

 1. 1.
  0336123 - UFP-V 2010 RIV SE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ctibor, Pavel - Štengl, Václav - Neufuss, Karel
  Atmospheric plasma sprayed (APS) coatings of Al2O3–13%TiO2 for photocatalytic application.
  [Plazmové nástřiky Al2O3-13%TiO2 pro fotokatalytické aplikace.]
  Journées Européennes de la PhotocatalyseJEP 2009. Trollhattan: Cité Mondiale- Bordeaux, 2009 - (Lacombe, S.), s. 32-35. ISBN N.
  [Journées Européennes de la PhotocatalyseJEP 2009. Bordeaux (FR), 21.09.2009-22.09.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR IAAX00430803
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z40320502
  Klíčová slova: Alumina * titania * plasma spraying * bangap * rate constant
  Kód oboru RIV: JK - Koroze a povrchové úpravy materiálů

  The goal of this study is to examine a photocatalytic ability of coatings produced by Atmospheric Plasma Spraying (APS). The plasma gun used is Water-Stabilized Plasma gun (WSP) working with a d.c. current and water as plasma forming medium. The Al2O3-TiO2 powders are conventional fused and crushed feedstocks as well as other type of about 100 nm particles agglomerated to mean size of about 100 µm, suitable for spraying. Composition of the commercial powders is 13 wt% of TiO2 in Al2O3 whereas also an in-house prepared powder with the same nominal composition but with fine TiO2 adhering on a surface of fused & crushed Al2O3 was sprayed. The feedstock materials used for this purpose are composed of -alumina and anatase titanium dioxide. The coatings are analyzed by scanning electron microscopy (SEM), energy dispersion probe (EDS) and X-ray diffraction. Kinetics of the photocatalytic degradation of acetone is measured on sprayed coatings by using a self-designed photoreactor.

  Předmětem článku je srovnání dvou metod přípravy prášku pro plazmový nástřik při výrobě povlaků na bázi 13 hm% přídavku TiO2 do Al2O3, s účelem vytvořit vrstvy vykazující fotokatalytickou aktivitu. Byl použit plazmatron s vodní stabilizací WSP. Dva různé typy materiálu vnášené do plazmatu představoval jednak povrchově upravený Al2O3 a za druhé směs taveného a drceného Al2O3 s TiO2 aglomerovaným z nanometrických částic. Nástřiky byly sledovány pomocí metod strukturního, fázového a fyzikálního zkoumání. Skládají se z lamel s TiO2 rozložených rovnoměrně v matrici Al2O3. Byly popsány fázové změny v nástřiku ve srovnání s výchozím práškem u obou typů. Všeobecně lze shrnout, že nástřiky připravené z obou oběma navzájem značně rozdílných prášků jsou perspektivní z hlediska fotoaktivity v UV záření. Byly stanoveny poměrové konstanty založené na měření kinetiky rozkladu butanu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005658