Počet záznamů: 1

Gagliardo-Nirenberg inequalities in regular Orlicz spaces involving nonlinear expressions

 1. 1.
  0336111 - MU-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kalamajska, A. - Krbec, Miroslav
  Gagliardo-Nirenberg inequalities in regular Orlicz spaces involving nonlinear expressions.
  [Gagliardovy-Nirenbergovy nerovnosti v regulárních Orliczových prostorech zahrnující nelineární členy.]
  Journal of Mathematical Analysis and Applications. Roč. 362, č. 2 (2010), s. 460-470 ISSN 0022-247X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA201/06/0400
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: Gagliardo-Nirenberg inequalities * Orlicz spaces
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 1.174, rok: 2010
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X09006854

  We consider triples of Young functions satisfying standard growth conditions and corresponding Orlicz spaces with respect to polynomial weights. It is known that the multiplicative form of the Gagliardo-Nirenberg inequality cannot generally hold in Orlicz spaces, hence we tackle its additive version and show that it implies certain nonlinear variants of the usual multiplicative estimate known e.g. from Lebesgue spaces. We first study the case of first order derivatives and then we generalize the claims to inequalities involving more general measures and higher order derivatives.

  Uvažujeme trojice Youngových funkcí splňujících standardní růstové podmínky a odpovídající Orliczovy prostory s mocninnými váhami. Je známo, že multiplikativní forma Gagliardo-Nirenbergových nerovností nemůže v Orliczových prostorech obecně platit, zabýváme se proto jejich aditivní verzí a dokazujeme, že implikuje určité nelineární varianty odhadů známých např. pro Lebesgueovy prostory. Studujeme nejprve případ prvních derivací a potom naše tvrzení zobecňujeme pro obecnější míry a derivace vyššího řádu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180421
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Krbec.pdf1228.2 KBVydavatelský postprintvyžádat