Počet záznamů: 1

Postindustriální krajina - první přiblížení

 1. 1.
  0336104 - UGN-S 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kolejka, Jaromír
  Postindustriální krajina - první přiblížení.
  [The post-industrial landscape - the first approximation.]
  Geografické aspekty středoevropského prostoru. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 9-17. ISBN 978-80-210-5101-0.
  [Geografické aspekty středoevropského prostoru. Brno (CZ), 13.09.2007-13.09.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA300860903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
  Klíčová slova: postindustrial * landscape * identification
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  V příspěvku je uveden seznam indikátorů průmyslové krajiny, jež ve "fosilní formě" indikují postindustriální krajinu. Tyto slouží ke klasifikaci území a vymezení typů postindustriální krajiny.

  The indicators of the industrial landscape are listed in the article. They indicate the "post-industrial landscape", if they are in the "fossyl form" (inactive). These indicators serve as the base for the post-industrial lanscape classification and typology.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180416