Počet záznamů: 1

Remediace literární lexikografie

 1. 1.
  0336098 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Piorecký, Karel
  Remediace literární lexikografie.
  [The remediation of literary lexicography.]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 5 (2009), s. 711-721 ISSN 0009-0468
  Grant CEP: GA ČR GA405/09/1080
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: lexicography * internet
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Literární lexikografie od sklonku devadesátých let prochází proměnou, kterou s sebou přináší nástup nových digitálních médií, zejména internetu. Zásadní posun nastal především v úloze hesláře při konstrukci lexikografického díla: digitální slovník nevzniká odshora naplňováním předem vymezeného rámce, ale je otevřenou a postupně rostoucí strukturou, jejíž souřadnice autoři slovníku předem neznají.

  Since the end of the 1190s literary lexicograpy has been undergoing a tranformation brought on by the advent of the new digital media, in particular the Internet. The author argues that a fundamental shift has taken place particularly in the role played by the chice of headwords in the construcion of a lexicografical work. The digital dicotionary is not made „from the top down“ by filling in a pre-determined framework. Rather, it is an open, gradualy growing structure, whose coordinates are previously unknown to the authors of the dictionary.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180413