Počet záznamů: 1

Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání

 1. 1.
  0336090 - SOU-Z 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Stachová, Jana - Bernard, Josef - Čermák, Daniel
  Sociální kapitál v České republice a v mezinárodním srovnání.
  [Social Capital in the Czech Republic and in an International Comparison.]
  Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i, 2009. 121 s. Sociologické studie/Sociological Studies, 5. ISBN 978-80-7330-166-8
  Grant CEP: GA MMR WD -13-07-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: social capital * Czech Republic * international comparison
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  Publikace je zaměřena na teoretické uchopení sociálního kapitálu v rámci regionálního rozvoje a na empirické otázky s ním spojené. Individuální sociální kapitál souvisí zejména s ekonomickou situací, ale také s lidským kapitálem a životní zkušeností, je nezávislý na teritoriálním kontextu v rámci ČR. Ve srovnání s Evropou jsou pak české regiony NUTS 2 v hladině sociálního kapitálu slabě podprůměrné, v rámci postkomunistických zemí jsou výrazně nadprůměrné.

  Publication is focused on theorethical conception of social capital and regional development and emprirical questions of social capital. The individual social capital is mainly related to an individual’s economic situation but also to human capital and life experience. In the CR it is relatively independent of territorial context. Compared to Europe, the Czech regions have weak, below-average levels of social capital, but compared to other post-communist countries, they are well above-average.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180407