Počet záznamů: 1

Improvement of ex vitro transfer of tobacco plantlets by addition of abscisic acid to the last subculture

 1. 1.
  0336085 - UEB-Q 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšilová, Jana - Haisel, Daniel - Synková, Helena - Baťková, Petra
  Improvement of ex vitro transfer of tobacco plantlets by addition of abscisic acid to the last subculture.
  [Zlepšení ex vitro aklimatizace rostlin tabáku přidáním kyseliny abscisové do media.]
  Biologia Plantarum. Roč. 53, č. 4 (2009), s. 617-624 ISSN 0006-3134
  Grant CEP: GA ČR GA522/07/0227
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50380511
  Klíčová slova: carotenoids * chlorophyll contents * chlorophyll fluorescence
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 1.656, rok: 2009

  Tobacco (Nicotiana tabacum L.) plantlets were grown on Murashige and Skoog medium in ventilated Magenta boxes and for the last subculture 10 A mu M ABA was added to the medium. After three weeks plantlets were transferred into pots with Perlite moistened with water and grown in controlled conditions (16-h photoperiod, day/night temperature 25/20 A degrees C, air humidity about 45 %) either under low or high irradiance of 150 (LI) and 700 (HI) A mu mol m(-2) s(-1), respectively. Content of endogenous ABA was 271.7 pmol g(-1)(f.m.) in ABA treated plantlets, while in control plantlets it was only 53.3 pmol g(-1)(f.m.). After ex vitro transfer, stomatal conductance and transpiration rate decreased considerably in comparison with in vitro grown plantlets and remained lower also 7 d after ex vitro transfer, especially in ABA-treated plants and so wilting of plants was practically eliminated.

  Rostliny tabáku (Nicotiana tabacum L.) byly pěstovány na medium Murashige and Skoog ve ventilovaných boxech Magenta a při poslední pasáži byla do media přidána 10 mM kyselina abscisová (ABA). Po třech týdnech byly rostliny přesazeny do Perlitu nasyceného vodou a pěstovány dalších 7 dnů při 16-h fotoperiodě, teplotě (den/noc) 25/20 C, vlhkosti vzduchu 45 % a buď nízké 150 (LI) nebo vysoké 700 (HI) ozářenosti (150 nebo 700 mmol m-2 s-1). Obsah endogenní ABA se zvýšil po její aplikaci z 53.3 na 271.7 pmol g-1(f.m.). Po převedení do ex vitro podmínek byla vodivost průduchů a rychlost transpirace výrazně nižší než během kultivace in vitro a tyto hodnoty zůstávaly nižší i po 7 dnech a to zejména u rostlin ošetřených ABA. Rychlost fotosyntézy byla také snížena první den po přesazení, ale po 7 dnech už byla většinou vyšší než u rostlin rostoucích in vitro. Efektivita využití vody byla výrazně zvýšena u rostlin pěstovaných na mediu s ABA.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180403