Počet záznamů: 1

Ecophysiological investigation on Drosophyllum lusitanicum: Why doesn't the plant dry out?

 1. 1.
  0336065 - BU-J 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Adamec, Lubomír
  Ecophysiological investigation on Drosophyllum lusitanicum: Why doesn't the plant dry out?.
  [Ekofyziologické sledování Drosophyllum lusitanicum: proč rostlina nevysychá?.]
  Carnivorous Plant Newsletter. Roč. 38, č. 3 (2009), s. 71-74 ISSN 0190-9215
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60050516
  Klíčová slova: carnivorous plant * arid climate * roots
  Kód oboru RIV: EF - Botanika

  Drosophyllum lusitanicum (L.) Link (Portuguese dewy pine; Droseraceae) is the only carnivorous plant with distinctly xerophytic features. Drosophyllum occurs in an area with very hot and seasonally arid conditions. The aim of this study was to specify soil pH at 10 sites of Drosophyllum in Spain and Portugal, to document root morphology and root:shoot ratio, and to measure the leaf mineral nutrient content in field-grown plants. Thus, the aim is to specify the mechanisms that enable Drosophyllum to withstand hot and arid conditions.

  Drosophyllum lusitanicum (L.) Link (rosnolist lusitanský, Droseraceae) je jedinou masožravou rostlinou s výrazně xeromorfními rysy. Vyskytuje se ve velmi horkých a sezónně aridních oblastech. Cílem studie bylo upřesnit půdní pH, zdokumentovat morfologii kořene, poměr biomasy kořen:prýt a stanovit listový obsah minerálních živin u rostlin v terénu. Cílem bylo tedy upřesnit mechanismy, které umožňují rosnolistu snášet horké a aridní podmínky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180387