Počet záznamů: 1

Jinde. Francouzská tvorba Věry Linhartové

 1. 1.
  0336064 - UCL-M 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Košnarová, Veronika
  Jinde. Francouzská tvorba Věry Linhartové.
  [Elsewhere. Věra Linhartová's works written in French.]
  Česká literatura. Roč. 57, č. 5 (2009), s. 623-650 ISSN 0009-0468
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90560517
  Klíčová slova: Czech literature * French literature * Linhartová, Věra
  Kód oboru RIV: AJ - Písemnictví, masmédia, audiovize

  Studie se zabývá francouzsky psanými prózami Věry Linhartové, vzniklými v sedmdesátých a osmdesátých letech dvacátého století. Na prvním francouzsky psaném textu Twor ukazuje autorka studie posun poetiky, spisovatelčino hledání výrazu v novém jazyce. Příznačným rysem je zde heterogenita, nejednotnost a permanentní proměnlivost hovořícího subjektu i textu. V další části se autorka zabývá lyrickými texty, shrnutými později do souboru Mes oubliettes. Pozornost je soustředěna především na podoby mluvčího těchto textů a na některé vybrané motivy a obrazy (krajina, obydlí, řeč). Orientace Linhartové k východnímu umění a myšlení se potvrzuje v následujícím souboru Portraits carnivores, tvořeném třemi narativními texty, jež autorka studie označuje jako „čisté vyprávění“. Předposlední část studie se věnuje inspiraci Japonskem a souboru tří pseudocestopisů shrnutých pod název Kaskády, jež podle autorky dokládají, že cesta má v psaní Linhartové především metaforický, duchovní význam.

  This article deals with the prose works of Věra Linhartová (b. 1938) written in France in the 1970s and 1980s. Using the first of these works, TWOR (1974), the author of the article seeks to demonstrate the shift in Linhartová´s style and her search for expression in a language other than her mother tongue. Characteristic features are heterogeneity, disunity, and the permanently variable nature of the narrative voice and the text. In the next part the author occupies herself with lyrical texts from the collection Mes oubliettes (1996). Linhartová´s increasing interest in Eastern art is confirmed in the subsequent collection, Portraits carnivores (1982), comprising three narrative texts, called „pure narration“. The last part is devoted to a collection of three works of would-be travel literature under the title Les Cascades – Kaskády (2002). The author here finds confirmation that travel in Linhartová´s writing has a primarily metaphoral, spiritual meaning.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180386