Počet záznamů: 1

2-Organoselenomethyl-1H-benzimidazole Complexes of Copper(II) and Copper(I)

 1. 1.
  0336061 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Leboschka, M. - Sieger, M. - Sarkar, B. - Heck, J. - Niemeyer, M. - Bubrin, D. - Lissner, F. - Schleid, T. - Záliš, Stanislav - Su, Ch. Y. - Kaim, W.
  2-Organoselenomethyl-1H-benzimidazole Complexes of Copper(II) and Copper(I).
  [2-Organoselenomethyl-1H-benzimidazolové komplexy Cu(II) a Cu(I).]
  Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. Roč. 635, 13-14 (2009), s. 2177-2184 ISSN 0044-2313
  Grant CEP: GA MŠk OC 139; GA AV ČR KAN100400702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: coordination models * copper * imidazole ligands * selenoether ligands
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 1.226, rok: 2009

  Structurally characterized 2-methylselenomethyl-1H-benzimidazole (msbi) is shown to form complexes in 2:1 ratio with copper(II). Whereas the central cation [Cu(msbi)(2)Cl](+) = 1(+) in [Cu(msbi)(2)Cl]Cl center dot 2MeOH crystallizes in an approximately mixed square-pyramidal/trigonal-bipyramidal structure (tau = 0.52) with the second and third row atoms chlorine and selenium in the equatorial plane, the related [Cu(msbi)(2)(MeOH)](BF4)(2) = [2](BF4)(2) exhibits a closer to square-pyramidal arrangement with tau = 0.36 for that complex dication 2(2+). In both cases, the Cu-N bonds are short at about 1.94 angstrom, whereas the Cu-Se distances vary between 2.62 angstrom for 1(+) and ca. 2.54 angstrom for 2(2+). Slight differences between the Jahn-Teller influenced species 1(+) and 2(2+) are also apparent from absorption and EPR spectra.

  Je ukázáno, že strukturně charakterizovaný 2­methylselenomethyl­1H­benz­ imidazol (msbi) tvoří v poměru 2:1 komplexy s mědí(II). Zatímco středový kationt [Cu(msbi)2Cl]+ = 1+ v [Cu(msbi)2Cl]Cl•2MeOH krystaluje v přibližně čtvercově ­pyramidální / trigonálně ­bipyramidální struktuře, analogický [Cu(msbi)2(MeOH)](BF4)2 = [2](BF4)2 vykazuje čtvercově ­pyramidální uspořádání. V obou případech jsou vazebné délky Cu–N ca. 1.94 Å, zatímco Cu–Se vzdálenosti se mění: 2.62 Å pro 1+ a ca. 2.54 Å pro 2+. DFT výpočty reprodukují porušenou tetraedrickou konfiguraci s N–Cu–N úhlem 146.7(3)°.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180384