Počet záznamů: 1

Structure and electric resistivity of sintered and plasma sprayed tungsten-based cermets

 1. 1.
  0336060 - UFP-V 2010 RIV SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Brožek, Vlastimil - Ctibor, Pavel - Cheong, D.-I. - Yang, S.-H. - Sedláček, J.
  Structure and electric resistivity of sintered and plasma sprayed tungsten-based cermets.
  [Struktura a elektrická rezistivita slinovaných a plazmově stříkaných cermetů na bázi wolframu.]
  Proceedings of the 19th Joint Seminar – Development of materials science in research and education. Bratislava: STU Bratislava, 2009 - (Koman, M.; Mikloš, D.), s. 68-69. Joint Seminar. ISBN 978-80-89088-81-2.
  [Joint Seminar – Development of materials science in research and education/19th./. Závažná Poruba (SK), 31.08.2009]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20430508
  Klíčová slova: Electric resistivity * Plasma spraying * refractory cermets * zirconium carbide
  Kód oboru RIV: BL - Fyzika plazmatu a výboje v plynech

  The work is concentrated on electric resistivity of plasma sprayed tungsten-based cermets with zirconium carbide and its comparison with their analogs made pressure-assisted sintering. Coatings imply higher resistivity for the same quantity of the carbide admixture than corresponding sintered samples. This is associated with the layered character of the coating and the isotropic nature of the sintered sample. For both sample types the higher content of the carbide means higher resistivity.

  Práce se zabývá elektrickou rezistivitou plazmových kovokeramických nástřiků na bázi wolframu a karbidu zirkonia. Podává rovněž srovnání rezistivity nástřiků se slinutými materiály analogického poměru složek do 30 obj.% ZrC. Nástřiky mají až pětinásobně vyšší rezistivitu než jakou mají slinuté materiály stejného složení. To je způsobeno vrstevnatou strukturou nástřiků, kdy slinuté materiály jsou na rozdíl od nich homogenní a izotropní. Pro oba typy materiálů společně platí, že vyšší podíl karbidu znamená i vyšší rezistivitu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180383